За нас

Нашата мисия - да предоставяме качествени и персонализирани услуги, с цел удовлетворяване нуждите на нашите клиенти за емоционални преживявания. Стремим се към дълготрайно и ползотворно сътрудничество с партньори и клиенти. Всеки наш клиент ще получи прозрачна, фокусирана към търсения резултат, ценов-ефективна услуга.
Визия - чрез висок стандарт на обслужване желаем да се наложим като водеща туристическа агенция, с атрактивни качествени и достъпни за всеки предложения. Екип от професионалисти , с безкомпромисно отношение към потребностите на клиентите работи за да подсигури за всеки удовлетворение от прекараната почивка.
Цели .
• Поддържане на баланса между високо качество на предлаганите услуги и достъпни цени
• Използване на съвременни специализирани софтуерни програми в различните направления на туристическата дейност
• Иновации и подобряване качеството на продуктите – в днешно време са малко местата, непознати за съвременните туристи , но с предлагане на някои допълнителни услуги една традиционна дестинация, която е поизчерпана като интерес може отново да стане атрактивна за туристите.
• Разширяване и разнообразяване на предлаганите оферти , като се стремим да обхванем широк пазар. Това ще увеличи лоялните към нас клиенти и ще привлече нови;
• Поддържане на висококвалифициран и мотивиран екип;
• Висок стандарт на обслужване – желаем да се наложим като водеща туристическа агенция с атрактивни, качествени и достъпни предложения за максимално широк кръг клиенти
• Дигитализиране на процеса на обслужване – да въведем използването на Глобалните дигитални системи в ежедневната си работа с клиентите, електронните резервационни системи , електронно банкиране. Това ще позволи на клиентите ни да се възползват от нашите услуги без да напускат дома си или работното място.